Bilderna är av dålig kvalité då de togs i skymning och kameran hade höga iso-tal